Електронна рулетка

black_sea_casino
Black Sea Casino

Електронна(Европейска) рулетка

Играта на рулетка забавлява казино играчите вече близо 300 години. Въпреки, че изглежда никой не знае детайлите, свързани с произхода и разработката, някои форми на играта са стари колкото самото колело. Има данни от древен Рим за войници, които обръщали колесниците си на една страна и завъртали едно от колелата за развлекателни игри. Думата „рулетка” (roulette) е с френски произход и означава „малко колело”. Няколко ранни версии на рулетката се появяват в Европа през 17-ти и 18-ти век. Смята се, че знаменития френски учен и математик, Блез Паскал, е изобретил механизма през 1657 година, докато експериментирал с вечни двигатели. Паскал по случайност открил сферата на математическата вероятност.

Електронната рулетката е оборудвана с 8 игрални места, което позволява 8 играча едновременно да участват в играта и да правят залози, независимо един от друг.

Всяко игрално място притежава собствен монитор със сензорен екран, четири механични бутона, четец за електронни ключове, устройство за приемане и разпознаване на банкноти, печатащо устройство, втори дисплей за допълнителна информация за играча и високоговорители.

Четирите механични бутона имат различни функции в зависимост от момента на използването им спрямо стадия на играта. След натискане на избрания бутон за стойността на залога, чрез сензорния екран на играча се предоставя възможност да поставя залозите дирекно върху екрана на съответното игрално място, докосвайки изображението на монитора.

Mеханичните бутони са 4 на брой:

  • Repeat
  • Clear/Delete
  • Yellow Bet
  • Blue Bet

Механичните бутони имат различни функции в зависимост от момента на използването им спрямо стадия на играта.
– Механичният бутон REPEAT има две основни функции. Повтаряне на залозите от предишната игра и удвояване на направените залози:
Първата от тях се състои в следното: когато времето за поставяне на залозите започне, при натискане на бутона REPEAT се възстановяват залозите, направени при предишната игра.
Втората функция се задейства при натискане на бутона REPEAT след вече поставени залози (нови или старите от предишната игра), с което се осъществява удвояване на направените до момента залози.
– Механичният бутон CLEAR има три функции:
Когато вече има поставени залог/залози, двукратното бързо натискане на бутона CLEAR премахва всички направени от игралното място и на избраното (активно) колело, залози.
Чрез задържане на бутона CLEAR натиснат и докосване на направените залози на сензорния екран се премахват конкретно избраните чипове (залози).
При еднократно натискане на бутона CLEAR се премахва последният заложен чип (залог) от полето с позиции за поставяне на залози.
Механични бутони Yellow BET и Blue BET:
При натискане и задържане на двата бутона Yellow BET и Blue BET се активира допълнителна функция наречена COMPLETE BET, при която след докосване на желаното число, последното автоматично се огражда от всички възможни страни с минималната стойност на чипа от 1 кредит.

Функциите на механичните бутони са активни до изтичане времето за поставяне на залози.

Основен сензорен екран.

На главния екран на всяко игрално място (фиг.3) се показват позициите на направените залози за текущата игра, последните печеливши числа, текущият кредит, общата стойност на направените залози за текущата игра, общата стойност на направените залози за предишната игра, общата стойност на печалбата за предишната игра, както и възможно най-голямата печалба според направените залози в текущата игра.

figura-3

1. Кредит – Показва текущия кредит спрямо избраната деноминация. При докосване на това поле стойността на кредита и всички полета на екрана се визуализират в съответната валута и обратно;
2. Залог – показва общата стойност на направените залози за текущата игра;
3. Печалба – показва общата стойност на печалбата, която се визуализира след обявяване на печелившето число;
4. Поле, показващо стойността на един кредит в съответната валута;
5. Поле с информация за основните условия за залозите по време на игра;
6. Лента за избор на стойността на чиповете за поставяне на залози;
7. Повикай Крупие – видео бутон за извикване на обслужващия персонал;
8. Изтегли Печалба – бутон, след натискането на който се изплаща текущия кредит;
9. Бутон за избор на езика;
10. Помощ – при натискането му на екрана се извежда описание на играта, както и помощна информация за играча;
11. Бутон за регулиране силата на звуковите съобщения от игралното място;
13. Полe, визуализиращo номерa на игралното място;
14. Игрална маса – поле с позициите за поставяне на залози;
15. Лента за визуализиране на текстови съобщения;
16. Малка Серия – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
17. Лента с числата, чиято подредба съответства на реалната подредба на числата върху диска на колелото и се използва за игра със СЪСЕДИ;
18. Последна Печалба – показва общата стойност на печабата за предишната игра;
19. Максимална Печалба – показва възможно най-голямата печалба, според направените залози в текущата игра;
20. Последен Залог – показва общата стойност на направените залози за предишната игра;
21. Орфалайн – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
23. Голяма Серия – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
24. Лента, визуализираща времето за поставяне на залози;
25. Нулев Сектор – видео бутон, след натискането на който се избира тази серия със специални залози;
26. Лента, на която са изобразени последните печеливши числа в реда на попадението им. При докосване на което и да е от числата, на екрана се визуализира крайното състояние на играта за съответното попадение;
27. Съседи – за избор на 1, 2 до 9 на брой съседни числа, които да се залагат около избраното;
28. Поле за избиране на броя на съседните числа, върху които ще се поставят залози;
29. Визуализира последното паднало се число;
31. Статистика – При избиране на това поле се визуализира статистическа информация за активираното колело.

figura-4

Помощен екран

При натискането на бутон ПОМОЩ на екрана се извежда описание на играта разположено на две сраници, както и помощна информация за играча. В долната част на екрана се намира бутон ИЗХОД за връщане към основния екран на играта

figura-5

Въведение и цел на играта

Всеки играч, желаещ да участва в играта и да постави залози, трябва да закупи кредити като постави пари в устройството за приемане и разпознаване на банкноти или бъде обслужен от персонала.
В случай, че печелившото число е 0 (нула) всички останали направени залози на числата, между които и черно/червено, четно/нечетно, 1-18, 19-36, както и дузини и колони отпадат и за тях не се изчислява печалба.
Играта се провежда чрез завъртане на малко топче в кръгло колело с тридесет и седем номерирани слота. Целта на играта е правилно да се предвиди слота, в който ще падне топчето. При коректно отгатване на слота, на играча се изплащат кредити в зависимост от поставените залози за текущата игра, в съответствие с таблицата за изплащане на печалбите.

Позиции за поставяне на залози на масата

Всяка позиция покрива различен брой числа и различно изплащане на печалби. На фигури Фиг.7 са показани възможните отделни позиции за поставяне на залози. Възможните типове залози са означени с букви на фигурата, а пояснението към тях е дадено по-долу:

figura-7

Вътрешни залози ( Inside bets ):

А – залага се на едно число (Straight up)
B – залага се на две числа (Split)
C – залага се на три числа (Street)
D – залага се на четири числа (Corner)
E – залага се на четири числа (First Four)
F – залага се на шест числа (6 Line)

Външни залози (Outside bets):

G – залага се на дванадесет числа (Column 2 to 1)
H – залага се на дванадесет поредни числа (от 1 до 12, от 13 до 24; от 25 до 36) (Dozens: 1st 12; 2nd 12; 3rd 12)
I – залага се на всички малки числа от 1 до 18 (Low)
J – залага се на всички големи числа от 19 до 36 (High)
K – залага се на всички четни числа – Even
L – залага се на всички нечетни числа – Odd
M – залага се на всички числа на червен слот – Red
N – залага се на всички числа на черен слот – Black

Таблица за изплащане на печалбите
ТИП ЗАЛОГ ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОГА ИЗПЛАЩАНЕ ПРИМЕРНА КЛЕТКА(И)
»ВЪТРЕШНИ ЗАЛОЗИ«
Едно число (Straight up) Чипът се поставя на което и да е единично     число     между     1     и     36, включително и 0. Този  залог покрива само едно число. 35 към 1 30
Две числа (Split up) Чипът се поставя на линията, разделяща две съседни числа. Този залог покрива две числа. 17 към 1 11-14
Линия (Street Bet) Чипът се поставя на дясната външна граница на масата за рулетка. Този залог покрива три числа. 11 към 1 19-20-21
Три числа Чипът се поставя на ъгъла, където три числа се срещат. Залогът покрива всичките три числа. 11 към 1 1-2-3
Каре (Corner Bet) Чипът се поставя на ъгъла, където четири числа се срещат. Залогът покрива всичките четири числа. 8 към 1 25-26-28-29
Четири числа Чипът се поставя в където се срещат секторите 0/1 и 1-18,. Залогът покрива всичките четири числа. 8 към 1 (една нула) 0-1, 1-18
Шест числа (Six-number line) Чипът се поставя на външната гранична линия, където тя се пресича с линия, разделяща два съседни реда.  Този залог покрива редици, всяка от по три числа. 5 към 1 4-5-6-7-8-9
»ВЪНШНИ ЗАЛОЗИ«
Червено –Черно (Red-Black) Чипът се поставя на полето червено („red“) или на полето черно („black“). Този залог покрива 18 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 1 към 1 red
Четно – Нечетно (Even-Odd) Чипът се поставя на полето за четни числа („even“) или на полето за нечетни числа („odd“). Този залог покрива 18 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 1 към 1 odd
Висок – Нисък (High-Low) Чипът се поставя на полето с надпис „1-18“ или „19-36“. Този залог покрива 18 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 1 към 1 19-36
Колона (Column Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, маркирано като „2 към 1“ в най-десния край на масата за рулетка. Този залог покрива всички 12 числа в съответната колона. Когато числото е нула (0) залогът губи. 2 към 1 Central 2 to 1
Дузина (Dozen Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, отбелязано като „1st 12“, „2nd 12“,  или „3rd 12“ (първа, втора или трета дузина). Този залог покрива съответните 12 числа. Когато числото е нула (0) залогът губи. 2 към 1 3rd 12

Начини за поставяне на залози
В рулетката има два основни начина за поставяне на залози: обикновено и серийно.
Обикновено поставяне на залози
След избиране на на чипа чрез докосване по екрана, играчът поставя на желаната позицията избрания залог. Натискайки и задържайки двата бутона YBet и BBet при избиране на позиция за поставяне на залог дирекно върху дадено число, автоматично се огражда числото от всички възможни страни с минимална стойност на чипа от един кредит.
Серийно поставяне на залози
Включва поставяне на залози, съответстващи на предпочитани комбинации от позиции за залагане – специални залози.
Голяма Серия (Big Series) – включва девет залога, покриващи позициите: 0-2-3, 4-7, 12-15, 18-21, 19-22, 25-26-28-29 и 32-35;

figura-8

Нулев Сектор (Zero Spiel) – включва четири залога покриващи позициите: 0-3, 12-15, 26 и 32-35;

figura-9

Орфалайн (Orphelins) – включва пет залога, покриващи позициите: 1, 6-9, 14-17, 17-20 и 31-34;

figura-10

Малка Серия (Small Series) – включва шест залога, покриващи позициите: 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30 и 33-36;

figura-11

 Премахване на залози – Осъществява се със съответстващия на игралното място механичен бутон “CLEAR” ( Механични бутони )

При опит за поставяне на залог по-малък от минималния определен за валидна игра, първия залог автоматично се приравнява на минималния.